Wie is Ida

Mensen helpen om na een ingrijpende gebeurtenis, verandering of ziekte weer in hun natuurlijke kracht te komen om zo de balans in het leven weer te hervinden. Het fascineert mij mateloos.

Sinds 2008 ben ik als gediplomeerd coach en counselor actief. Mijn opleiding heb ik gevolgd aan de Academie voor Counseling & Coaching te Amsterdam (ACC). Daaraan voorafgaand heb ik om mij uitgebreid te verdiepen een cursus Praktische Psychologie gevolgd.

Vanuit de wens om mijn eigen levenservaring in te zetten ten behoeve van anderen is mijn praktijk "heart to heart" in 2009 van start gegaan en biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen en hun naasten, zoals partner, familieleden en vrienden.

Er kan ook hulp worden geboden bij het reintegreren in de werksituatie en aan werknemers die zich de vraag stellen hoe ga ik om met een collega die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt.

Ik ben in staat mij in te leven in de situatie van de werkgever en werknemer en ben op een breed vlak ook beschikbaar voor het bedrijfsleven.

Deze website is nog in ontwikkelingsfase
Bel of mail voor meer informatie:

Mobiel: 0622708031
E-mail: idahulst@ziggo.nl